Vad är I Ur och Skur?

Skogsmulle och hans vänner öppnar vägen in i naturens spännande värld för barnen.

Mot målen i Läroplanen för förskolan (Lpfö18) arbetar vi med friluftsliv, utomhuspedagogik, upplevelsebaserat lärande och ett medvetet ledarskap. Vi använder naturen och miljön i lärprocesserna. Naturen blir ett laboratorium, en plats för skapande, friluftsliv och rörelse, gemenskap, reflektion och massor av lek och lärande. Studier visar att naturen är genusneutral och utvecklar leken. Att barnen vistas mycket utomhus ger friskare barn, då förkylningar och sjukdomar inte smittar lika lätt.

Barnen kommer att få en relation till natur och miljö i sin vardag och möjlighet att utveckla kunskaper om en mer hållbar livsstil för sin miljö och sin hälsa. Praktiskt miljöarbete är något naturligt på I Ur och Skur, som att källsortera, kompostera, odla och återanvända.

Leken är viktig för lärande och blir en viktig del av verksamheten. Vi vill vi ge utrymme för mycket tid för lek av olika slag.

Barnen upptäcker, leker och upplever med alla sinnen och hela kroppen. Att praktiskt och lustfyllt få uppleva – stimulerar nyfikenhet, självkänsla och ger förståelse. Även rörelseutrymmet är större och bidrar till fysisk och motorisk utveckling.

Pedagogerna arbetar medvetet i sitt ledarskap utifrån situationen. Medagerande, medundersökande, medupptäckande och medupplevande är ledord för pedagogerna och på det viset arbetar vi nära barnen och skapar goda relationer. Pedagogerna är förebilder och inspiratörer. Med lång erfarenhet i ryggen utgår våra pedagoger från barnens behov, aktivitet, väder och vad som passar bäst att genomföra ute eller inne.