Skogsknopp 1-2 år

Skogsknopparna träffas i naturens snubbelvärld, tillsammans med oss pedagoger. Vi känner på mossan, spelar på pinnar, sjunger sånger och ramsor. Regelbundenhet ger trygghet och fikaryggsäcken är helig för våra skogsknoppar.

Mötet med naturen sker genom:

  • Våra sinnen – titta, lukta, känna, smaka, lyssna
  • Motoriken – När knopparna kryper, klättrar, leker och hoppar tränas motoriken
  • Att samla – Tillsammans med knopparna ser vi hur årstiderna förändrar naturen och upptäcker olika saker att samla.
Skogsknopp
Skogsknopp