Om oss

Vi är en förskola som ligger belägen i ett villakvarter på Djupviken Piteå, och vi erbjuder I Ur och Skurs pedagogik för barn mellan ett till fem år.

Förskolan grundades år 1992 och har sedan dess bedrivits som ett personalkooperativ. På vår förskola lägger vi grunden för det livslånga lärandet och hos oss får barnen ta del av en natur- och miljöinriktad pedagogik med hälsa i fokus, som bygger på att lära med hela kroppen och med alla sinnen. Vi arbetar utifrån våra styrdokument som är Lpfö18 och skollagen. Läroplanen är målstyrd, vilket gör det möjligt för oss att utveckla egna metoder och vägar för att uppnå målen.

Vi har en gård som inspirerar till rörelse och utmanar till motorisk utveckling. Vi erbjuder skridskoskola och skidskola (både längd och alpint). Tillsammans med barnen genomför vi springlopp och skidlopp med glädjen i fokus!

Vill vi utforska området som ligger en bit bort, så har vi även tillgång till förskolecyklar (med plats för fyra barn) och en minibuss som tar oss ut till våra utflyktsmål i fantastiska Piteå.

Vi arbetar dagligen med hållbarhetsfrågor där vi lär oss genom praktiskt miljöarbete. Vii lyfter de globala målen samt arbetar med dimensionerna ekologiskt, ekonomiskt och socialt. Vi använder våra tre gyllene regler:

  • Ta hand om naturen
  • Ta hand om våra saker
  • Ta hand om dig själv och andra