I Ur och Skur Tallkotten – En förskola med natur och hälsa i fokus

Välkommen till I Ur och Skur Tallkotten på Djupviken i centrala Piteå. Här arbetar vi med små barngrupper, välutbildad personal och egen kokerska med ekologisk inriktning.

I Ur och Skur-pedagogiken genomsyrar vår verksamhet, där grundidén är att barns behov av kunskap, rörelse och gemenskap tillfredsställs genom vistelse i naturen. Med närhet till vattnet och skogen använder vi naturen som lekplats och kunskapskälla. Där får barnen blomstra, trivas och utvecklas. Barnen upptäcker, leker och upplever med alla sinnen och hela kroppen. Hos oss vill vi ta tillvara på varje barns naturliga upptäckarglädje, kunskapstörst och nyfikenhet.
På Tallkotten är maten en viktig del av förskolans vardag, och en central roll för barnens utveckling. Vår kokerska tillagar den goda maten i vårt kök som i möjligaste mån är ekologisk och närproducerad.

Är du nyfiken och vill veta mer?
Ta gärna kontakt med oss.