Vår mat


På Tallkotten är maten en viktig del av förskolans vardag och ett område vi prioriterar.

Maten är en av de viktigaste faktorerna när det gäller att ge barn de bästa förutsättningarna för att utvecklas. Därför har vi en egen kock som från bra råvaror lagar god och näringsriktig mat, där mycket är ekologiskt och/eller närproducerat.

Bra mat och fysisk aktivitet gör dessutom att barnen blir pigga och får lättare att leka och lära. Goda och näringsriktiga måltider i trevlig miljö där barn och vuxna äter tillsammans ger personalen möjlighet att förmedla och praktisera en positiv attityd till mat och måltider.

Vi har en medveten satsning på att minska sockerintaget.

I vårt hållbarhetsarbete med Grön Flagg har vi arbetat för en kemikaliesmart förskola. För barnens bästa undviker vi plast kring matlagningen och onödiga tillsatser i maten.