Vår mat

På Tallkotten är maten en viktig del av förskolans vardag och ett område vi prioriterar.

Maten och måltiderna ska vara förenade med glädje. De ska engagera alla sinnen och vara en höjdpunkt på dagen att se fram emot med njutning. Maten och måltiden ska skapa förutsättningar för att vi ska hålla oss friska, utvecklas på bästa sätt och ge förutsättningar för en så god livskvalitet som möjligt.

På Tallkotten har vi en egen kokerska, som från bra råvaror tillagar god och näringsriktig mat, där mycket är ekologiskt och/eller närproducerat.

Goda och näringsriktiga måltider i trevlig miljö där barn och vuxna äter tillsammans, ger personalen möjlighet att förmedla och praktisera en positiv attityd till mat och måltider.

Tallkotten ska medverka till att främja en god miljö och en hållbar utveckling. Maten står för en stor del av miljöpåverkan i vårt samhälle, och spelar stor roll för hälsan. Vår kostpolicy grundas på vår vision och pedagogik att: bidra till goda matvanor genom livsmedel av god kvalitet, vällagade och näringsriktiga måltider för friska barn och medarbetare med hänsyn till miljö och hälsa.

Barn i behov av specialkost på grund av medicinska skäl, behöver lämna in ett intyg utfärdat av legitimerad läkare. Detta ska förnyas varje år.